Przejrzystość i łatwość użycia

to główne cechy systemu i sterowników


Główny pulpit, czyli centrum dowodzenia.

Na głównym pulpicie widzisz odczyty z czujników na żywo.

System pozwala nadać nazwy czujnikom i przypisywać im ikony, a także dodawać różnego rodzaju wizualizacje, takie jak:

• wykresy liniowe i kołowe,
• wskaźniki analogowe,
• wartości wyliczane w oparciu o matematyczne formuły,

..i o wiele więcej.

Możesz tworzyć personalizowane pulpity i udostępniać je innym.


Alarmy SMS i EMAIL
dopasowane do potrzeb.

Możesz wybierać spośród wielu alarmów takich jak:

• przekroczenie zadanych wartości (np. temperatury),
• wysoki pobór energii lub zanik prądu,
• otwarcie bramy, drzwi lub sygnał z czujki ruchu,
• sygnał z systemu alarmowego,
• zapełnienie zbiornika,

..i nie tylko.

Wszystkie alarmy utworzysz w łatwym do użycia kreatorze online. Nie musisz umieć programować.


Wykresy liniowe, które działają naprawdę szybko.

Każdą wartość zarejestrowaną w systemie możesz obejrzeć na wykresach liniowych. Wyświetlenie danych z całego miesiąca zajmuje zaledwie kilka sekund.

Do każdego wykresu automatycznie generowane są statystyki takie jak minimum, maksimum i średnia.

Wykresy posiadają też wbudowaną funkcje eksportu CSV oraz pobierania w formie obrazu, dzięki czemu łatwo wstawisz wykres do dowolnego dokumentu.


Mapy cieplne ułatwiają wykrywanie wzorców.

Mapy cieplne w łatwy sposób pozwalają na porównanie wartości odczytów w różnych dniach.

Można na nich zwizualizować dane takie jak:

• średnie temperatury,
• zużycie i produkcję energii,
• stan zbiorników,

..i o wiele więcej.


Automatyczne raporty wysyłane na Twój email.

Dzięki automatycznym raportom zawsze wiesz co dzieje się w monitorowanych obiektach. Raporty mogą dotyczyć:

• temperatur,
• czas pracy urządzenia,
• zużycia energii,
• godzin otwarć bram i drzwi,

..i nie tylko.

W dowolnej chwili możesz też wygenerować raport na żądanie.


Udostępnianie urządzeń na konta zależne.

Możesz udostępnić podgląd urządzenia innym osobom.

Sam decydujesz o zakresie uprawnień i udostępnianych czujnikach. Możesz zdecydować o udostępnieniu tylko wybranych czujników - jak temperatura czy otwarcie bramy.

Tworzysz tyle kont zależnych ile potrzebujesz. Bez ograniczeń.


Z naszych rozwiązań korzystają m.in.